IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na Vrtec Lacoccinella Piran (v nadaljevanju: vrtec). V skladu z
Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno
stran približati najširšemu krogu uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče našega vrtca, ki se nahaja na spletnem naslovu
www.lacoccinella.si
ZDSMA vrtce zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne
informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije. Upravne
informacije s področja predšolske vzgoje so zbrane in objavljene na spletnem mestu resornega
ministrstva: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/predsolska-vzgoja/
Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:
 prilagajanje velikosti pisave,
 prilagajanje barvnih kontrastov,
 odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu,
 ustavi premike in urejanje besedila,
 nastavitve, da so vse povezave podčrtane,
 navigacija s tipkovnico,
 predvidljivo delovanje spletišča,
 omogočena uporaba različnih ravni naslovov,
 omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.


Vtičnik Accessibility enabler omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0)

Stopnja skladnosti

Spletišče našega vrtca je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča našega vrtca spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente
dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede
dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so:
 skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 različne kompleksne tabele s podatki,
 organigrami,
 vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij,
 videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 nekatere slike so zaščitene z geslom.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili ZDSMA in zahteve po posredovanju
informacij v dostopni obliki lahko sporočite po telefonu ali pošljete po navadni ali elektronski pošti
na: SCUOLA DELL' INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN, Fazan 3, LUCIJA, 6320 Portorož, telefonska številka:031 349 917
elektronska pošta:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema
obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati
ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti
odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8.
členom ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo po navadni ali
elektronski pošti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat
Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, telefonska številka:
01 555 58 48, elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

Priprava izjave o dostopnosti
Izjava je bila pripravljena in objavljena  dne 21.04.2023 na podlagi samoocene.